Pre plnú funkčnosť tejto stránky je potrebné povoliť JavaScript.

Údržba a čistenie Vertikálnych žalúzií

Žalúzie sú neustále vystavené prachu a znečisteniu. Čistenie našich Vertikálnych žalúzií je veľmi jednoduché a časovo nenáročné. Zistite viac o tom, ako na údržbu Vertikálnych žalúzií

Zistite viac

Vertikálne žalúzie sú neustále vystavené prachu a znečisteniu. Pri Vertikálnych žalúziách ale nemusíte mať z čistenia vôbec strach. Ich údržba je veľmi jednoduchá a časovo nenáročná. Lamely Vertikálnych žalúzií je možné veľmi jednoducho demontovať, ale na údržbu a čistenie to nie je vždy nutné. Inšpirujte sa našimi radami na údržbu a čistenie.

POZOR: Látky s naparovanou hliníkovou vrstvou sa nesmú čistiť vodou – vrstva by sa tým poškodila. Ide o látky typu PREMIUM – Kamerun.

Čistenie lamiel

Lamely nie je potrebné demontovať. Ušetríte si tak prácu s demontážou a montážou. Pokiaľ však vyžaduje hĺbkové čistenie, môžete roletu bez obáv zložiť, ale najlepšie sa Vám bude čistiť vo zvislej polohe na okne.

Začnite s prachom

Vertikálne žalúzie FOA majú antistatickú úpravu. Tá však nevydrží večne. Výhodou oproti klasickým žalúziám je, že sa rolety neustále oklepávajú a prach na nich prakticky nezostáva. Proti prachu používajte obyčajnú prachovku alebo vysávač na najnižšom možnom výkone.

Suchá a vlhká handrička

Pokiaľ je to možné, rolety čistite iba suchou handričkou. Pri väčšom znečistení môžete použiť aj handričku navlhčenú, ale nechajte potom roletu dobre preschnúť, než ju zarolujete.

Jemný čistiaci prostriedok

Ak je roleta príliš znečistená, môžete použiť aj jemný čistiaci prostriedok. Najprv však vyskúšajte reakciu látky na skrytom mieste. Ak po uschnutí neuvidíte zmeny na látke, môžete začať s čistením aj inde.

Nepoužívajte kefu

Na čistenie Vertikálnych žalúzií nepoužívajte kefy, piesok ani iné drsné predmety. Povrch rolety by sa mohol poškodiť.


Vlastnosti látok

Látky sú z časti tvorené prírodnými vláknami, ako je bavlna a plátno. Možné nepravidelnosti a nerovnosti sú spôsobené charakteristikou danej tkaniny.

Tvarová stabilita

Všetky látky sa vopred upravujú, takzvane sa nechávajú zraziť. Pri pôsobení vlhkosti a teploty sa môžu vlákna natiahnuť, môžu sa vytvoriť záhyby, alebo v látke môžu vznikať nepravidelnosti.

Všetky látky a ich materiály prechádzajú prísnym testovaním vhodnosti na použitie a zodpovedajú tým najvyšším nárokom na ich kvalitu.

Farbostálosť

Všetky látky sú testované, s výnimkou niektorých prírodných látok. Farby látok sa môžu účinkom svetla meniť.

Medzi rôznymi výrobnými šaržami môžu existovať rozdiely vo farbe. Pri objednaní viacerých roliet sa snažíme o to, aby látka pochádzala z jednej šarže.

Výstraha

Výrobca neručí za nesprávne ovládanie alebo chybnú montáž.

Výrobca nezaručuje výsledky čistenia.

Výrobca si vyhradzuje právo výrobky meniť a zlepšovať.

Vždy dodržujte pokyny výrobcu na čistenie.

Pri syntetických látkach dochádza k zrazeniu o 1 až 2 %, pri látkach s podielom prírodných látok maximálne o 3 %.

Mohlo by Vás zaujímať