Pre plnú funkčnosť tejto stránky je potrebné povoliť JavaScript.

Údržba a čistenie Roliet plisé

Rolety sú neustále vystavené prachu a znečisteniu. Čistenie Plisé roliet je veľmi jednoduché a časovo nenáročné. Zistite viac o tom, ako na údržbu Plisé roliet

Zistite viac

Rolety sú neustále vystavené prachu a znečisteniu. Pri Plisé nemusíte mať z čistenia vôbec strach. Ich údržba je veľmi jednoduchá a časovo nenáročná. Inšpirujte sa našimi radami na údržbu a čistenie.

Začnite zľahka

Najprv utrite prach suchou handričkou alebo prachovkou. Následne odstráňte drobné nečistoty a postupujte až k tým najväčším. Môžete použiť aj navlhčenú handričku alebo prachovku.

Vysávač

Prach z Plisé môžete odstrániť tiež pomocou vysávača. Ak môžete regulovať jeho výkon, znížte ho na najmenší.

Vodný kúpeľ do 30 ° C - iba u látok Tieniacich a Blackout

Do vody s teplotou 30 °C pridajte štandardný prací prostriedok na bielizeň a rozmiešajte.
Plisé roletu ponorte na 15 minút do vody. Párkrát ju stiahnite a roztiahnite, aby sa voda dostala aj do záhybov látky.
Roletu následne opláchnite pod sprchou čistou vodou a vyžmýkajte stlačením látky k sebe medzi dvoma profilmi.
Plisé namontujte späť na okno a nechajte v stiahnutej polohe približne 12 – 24 hodín, podľa okolitej teploty. Pri sušení roletu párkrát roztiahnite a zase stiahnite, aby nedošlo k jej zlepeniu.
Po tomto čase roletu opäť roztiahnite a nechajte dosušiť.

Vlastnosti látok

Látky sú z časti tvorené prírodnými vláknami, ako je bavlna a ľan. Možné nepravidelnosti a nerovnosti sú spôsobené charakteristikou danej tkaniny.

Tvarová stabilita

Všetky látky sa vopred upravujú, takzvane sa nechávajú zraziť. Pri pôsobení vlhkosti a teploty sa môžu vlákna natiahnuť, môžu sa vytvoriť záhyby, alebo v látke môžu vznikať nepravidelnosti.

Všetky látky a ich materiály prechádzajú prísnym testovaním vhodnosti na použitie a zodpovedajú tým najvyšším nárokom na ich kvalitu.

Farbostálosť

Všetky látky sú testované, s výnimkou niektorých prírodných látok. Farby látok sa môžu účinkom svetla meniť.

Medzi rôznymi výrobnými šaržami môžu existovať rozdiely vo farbe. Pri objednaní viacerých roliet sa snažíme o to, aby látka pochádzala z jednej šarže.

Výstraha

Výrobca neručí za nesprávne ovládanie alebo chybnú montáž.

Výrobca nezaručuje výsledky čistenia.

Výrobca si vyhradzuje právo výrobky meniť a zlepšovať.

Vždy dodržujte pokyny výrobcu na čistenie.

Pri syntetických látkach dochádza k zrazeniu o 1 až 2 %, pri látkach s podielom prírodných látok maximálne o 3 %.

Mohlo by Vás zaujímať