Pre plnú funkčnosť tejto stránky je potrebné povoliť JavaScript.

Údržba a čistenie Roliet na strešné okná

Rolety sú neustále vystavené prachu a znečisteniu. Čistenie roliet je veľmi jednoduché a časovo nenáročné. Zistite viac o tom, ako na údržbu roliet na strešné okná

Zistite viac

Rolety sú neustále vystavené prachu a znečisteniu. Pri Roletách do strešných okien nemusíte mať z čistenia vôbec strach. Ich údržba je veľmi jednoduchá a časovo nenáročná. Rolety odporúčame čistiť priamo na okne.

Čistenie na okne

Pri čistení nie je potrebné roletu z okna odstraňovať. Ušetríte si tak prácu s demontážou a montážou. Ak však vyžaduje hĺbkové čistenie alebo výmenu, roletu musíte z okna demontovať.

Začnite s prachom

Látky majú antistatickú úpravu. Tá však nevydrží večne. Výhodou oproti klasickým žalúziám je, že sa rolety neustále oklepávajú a prach na nich prakticky nezostáva. Ak sa tak predsa len stane, stačí použiť obyčajnú prachovku alebo vysávač na najnižší možný výkon.

Suchá aj vlhká handrička

Ak je to možné, rolety čistite len suchou handričkou. Pri väčšom znečistení môžete použiť aj handričku navlhčenú, ale nechajte potom roletu dobre vyschnúť, než ju zrolujete.

Jemný čistiaci prostriedok

Ak je roleta príliš znečistená, môžete použiť aj jemný čistiaci prostriedok. Najprv však vyskúšajte reakciu látky na skrytom mieste. Ak po uschnutí neuvidíte zmeny na látke, môžete začať s čistením aj inde.

S vysávačom opatrne

Látky je možné čistiť tiež pomocou vysávača. Použite však vhodný nadstavec hadice a znížte výkon vysávača na minimum.

Neprať ani nežehliť

Látky roliet neperte ani nežehlite. V prípade veľkého znečistenia sa radšej obráťte na odborníkov.

Nepoužívajte kefu

Na čistenie látok nepoužívajte kefy, piesok ani iné drsné predmety. Povrch rolety by sa mohol poškodiť.


Vlastnosti látok

Látky sú z časti tvorené prírodnými vláknami, ako je bavlna a ľan. Možné nepravidelnosti a nerovnosti sú spôsobené charakteristikou danej tkaniny.

Tvarová stabilita

Všetky látky sa vopred upravujú, takzvane sa nechávajú zraziť. Pri pôsobení vlhkosti a teploty sa môžu vlákna natiahnuť, môžu sa vytvoriť záhyby, alebo v látke môžu vznikať nepravidelnosti.

Všetky látky a ich materiály prechádzajú prísnym testovaním vhodnosti na použitie a zodpovedajú tým najvyšším nárokom na ich kvalitu.

Farbostálosť

Všetky látky sú testované, s výnimkou niektorých prírodných látok. Farby látok sa môžu účinkom svetla meniť.

Medzi rôznymi výrobnými šaržami môžu existovať rozdiely vo farbe. Pri objednaní viacerých roliet sa snažíme o to, aby látka pochádzala z jednej šarže.

Výstraha

Výrobca neručí za nesprávne ovládanie alebo chybnú montáž.

Výrobca nezaručuje výsledky čistenia.

Výrobca si vyhradzuje právo výrobky meniť a zlepšovať.

Vždy dodržujte pokyny výrobcu na čistenie.

Pri syntetických látkach dochádza k zrazeniu o 1 až 2 %, pri látkach s podielom prírodných látok maximálne o 3 %.

Mohlo by Vás zaujímať