Pre plnú funkčnosť tejto stránky je potrebné povoliť JavaScript.

Siete proti hmyzu Nasadené za rám okna

Kód: 2987/20 2987/91 2987/99 2987/194 2987/210 2987/226 2987/242 2987/258 2987/274 2987/290 2987/306 2987/322 2987/338 2987/354 2987/370 2987/386 2987/402 2987/418 2987/434 2987/30 2987/92 2987/179 2987/195 2987/211 2987/227 2987/243 2987/259 2987/275 2987/291 2987/307 2987/323 2987/339 2987/355 2987/371 2987/387 2987/403 2987/419 2987/435 2987/40 2987/93 2987/180 2987/196 2987/212 2987/228 2987/244 2987/260 2987/276 2987/292 2987/308 2987/324 2987/340 2987/356 2987/372 2987/388 2987/404 2987/420 2987/436 2987/50 2987/94 2987/181 2987/197 2987/213 2987/229 2987/245 2987/261 2987/277 2987/293 2987/309 2987/325 2987/341 2987/357 2987/373 2987/389 2987/405 2987/421 2987/437 2987/60 2987/95 2987/182 2987/198 2987/214 2987/230 2987/246 2987/262 2987/278 2987/294 2987/310 2987/326 2987/342 2987/358 2987/374 2987/390 2987/406 2987/422 2987/438 2987/70 2987/96 2987/183 2987/199 2987/215 2987/231 2987/247 2987/263 2987/279 2987/295 2987/311 2987/327 2987/343 2987/359 2987/375 2987/391 2987/407 2987/423 2987/439 2987/80 2987/97 2987/184 2987/200 2987/216 2987/232 2987/248 2987/264 2987/280 2987/296 2987/312 2987/328 2987/344 2987/360 2987/376 2987/392 2987/408 2987/424 2987/440 2987/90 2987/98 2987/185 2987/201 2987/217 2987/233 2987/249 2987/265 2987/281 2987/297 2987/313 2987/329 2987/345 2987/361 2987/377 2987/393 2987/409 2987/425 2987/441 2987/100 2987/171 2987/186 2987/202 2987/218 2987/234 2987/250 2987/266 2987/282 2987/298 2987/314 2987/330 2987/346 2987/362 2987/378 2987/394 2987/410 2987/426 2987/442 2987/110 2987/172 2987/187 2987/203 2987/219 2987/235 2987/251 2987/267 2987/283 2987/299 2987/315 2987/331 2987/347 2987/363 2987/379 2987/395 2987/411 2987/120 2987/173 2987/188 2987/204 2987/220 2987/236 2987/252 2987/268 2987/284 2987/300 2987/316 2987/332 2987/348 2987/364 2987/380 2987/130 2987/174 2987/189 2987/205 2987/221 2987/237 2987/253 2987/269 2987/285 2987/301 2987/317 2987/333 2987/349 2987/365 2987/140 2987/175 2987/190 2987/206 2987/222 2987/238 2987/254 2987/270 2987/286 2987/302 2987/318 2987/334 2987/350 2987/150 2987/176 2987/191 2987/207 2987/223 2987/239 2987/255 2987/271 2987/287 2987/303 2987/319 2987/335 2987/160 2987/177 2987/192 2987/208 2987/224 2987/240 2987/256 2987/272 2987/288 2987/304 2987/320 2987/170 2987/178 2987/193 2987/209 2987/225 2987/241 2987/257 2987/273 2987/289 2987/305 Zvoľte variant
ZĽAVY AŽ 45 %
€6,86 €9,15 €9,38 €8,24 €9,38 €10,02 €9,32 €9,32 €9,79 €15,06 €15,61 €16,11 €16,66 €17,20 €17,75 €18,25 €16,78 €15,95 €18,88 €8,43 €9,84 €9,84 €8,85 €9,84 €11,89 €9,56 €10,02 €11,66 €15,65 €14,94 €16,78 €17,29 €18,88 €18,88 €15,39 €16,92 €18,88 €19,35 €8,59 €12,22 €12,81 €14,49 €14,05 €14,97 €15,57 €16,23 €16,83 €17,90 €18,51 €19,16 €19,77 €20,37 €21,03 €21,63 €22,29 €22,89 €23,54 €11,68 €12,81 €13,45 €15,11 €14,73 €15,62 €16,27 €16,92 €17,53 €18,65 €19,63 €20,28 €20,93 €21,59 €21,87 €22,47 €23,13 €23,78 €24,43 €12,24 €13,41 €14,05 €15,77 €15,37 €16,32 €16,97 €17,62 €18,28 €19,40 €20,37 €21,21 €21,91 €22,38 €22,66 €23,36 €24,01 €24,94 €26,25 €12,77 €14 €14,69 €16,35 €16,01 €16,97 €17,67 €18,32 €18,98 €20,09 €21,12 €22,05 €22,71 €23,22 €25,69 €25,74 €27,23 €29,05 €30,58 €13,33 €14,59 €15,28 €17,01 €16,65 €17,67 €18,37 €19,02 €19,72 €20,84 €21,91 €22,85 €24,01 €25,69 €29,33 €29,37 €31,10 €33,15 €34,87 €13,90 €15,19 €15,92 €17,62 €17,29 €18,32 €19,02 €19,77 €20,47 €21,59 €23,17 €24,80 €26,99 €28,91 €32,96 €33,06 €34,97 €37,30 €39,12 €14,42 €15,78 €16,52 €18,24 €17,93 €18,98 €19,72 €20,47 €21,49 €23,82 €25,69 €27,51 €29,98 €32,08 €36,60 €36,69 €37,67 €41,40 €44,06 €15,38 €16,84 €17,57 €19,31 €19,03 €19,35 €20,28 €21,91 €23,82 €26,20 €28,25 €30,26 €32,92 €35,29 €40,24 €44,06 €44,06 €15,99 €17,43 €18,16 €19,97 €19,67 €19,81 €20,84 €23,40 €25,97 €28,53 €31,10 €32,96 €36,27 €38,84 €43,87 €16,51 €18,03 €18,80 €20,55 €20,31 €20,28 €22,57 €25,36 €28,11 €30,86 €33,66 €35,71 €39,26 €42,38 €17,08 €18,62 €19,40 €21,21 €20,95 €20,75 €24,24 €27,23 €30,26 €33,24 €36,27 €38,42 €42,24 €17,60 €19,22 €19,99 €21,87 €21,59 €22,85 €25,97 €29,19 €32,40 €35,62 €38,84 €42,05 €18,61 €20,27 €21,05 €22,89 €22,69 €23,92 €27,69 €31,10 €34,55 €38 €41,40 €19,13 €20,86 €21,69 €23,55 €23,33 €24,62 €29,70 €33,38 €37,07 €40,75 od €6,86
Šírka
Výška
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Farba mechanizmu
Typ montáže
Farba sieťky
Horizontálny spevňujúci profil
Hrúbka rámu
Typ háčikov
Typ okna
Typ rohu
Odkvapkávadlo na krídle okna
Odkvapkávadlo na ráme okna
Vrátane inštalácie háčikov
Môžeme doručiť do:
30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 30.7.2024 Zvoľte variant

Detailné informácie

Podrobný popis

Siete proti hmyzu Nasadené za rám okna - variant Standard

Siete proti hmyzu sú predovšetkým praktickým doplnkom Vašich okien. Hodí sa ako pre domácnosti, tak pre firmy alebo výrobné prevádzky. Vyriešte problémy s otravným hmyzom raz a navždy, stačí si len vybrať, ktorý typ siete Vám bude najviac vyhovovať. Prednosťou klasických nasadzovacích sietí je ich veľmi jednoduchá montáž a demontáž.

Nasadzovacie Siete proti hmyzu ponúkame v dvoch variantoch: Classic a Exclusive. Variant Classic ponúka klasické prevedenie siete v jednoduchom ráme. Používa sa pri oknách, ktoré sú zaoblené. Nasadzovacie siete sa na zimu schovávajú, tým predĺžite ich životnosť.

Profily sú vyrobené z hliníka, pretože je veľmi pevný a ľahký. Sieť je vyrobená zo sklolaminátu a je potiahnutá ochrannou vrstvou z PVC.

  • Veľmi obľúbený a jednoduchý systém montáže - bez vŕtania.
  • Tesnenie nie je prekryté a je vidieť.
  • Ponúkame tieto farby profilu: Biela, Hnedá RAL 8022, Čokoládová RAL 8017, Antracit, Zlatý dub, Orech, Mahagón, Winchester.
  • Profil je už zložený.
  • Farbu sieťky si môžete vybrať šedú alebo čiernu.
  • Šírku tohto profilu dodávame na mieru od 20 cm do 180 cm.
  • Výšku tohto profilu dodávame na mieru od 20 cm do 250 cm.
  • Od výšky 160 cm používame extra horizontálny profil, ktorý moskytiéru spevní.
  • Majú zabudovaný držiak, ktorým môžete Sieť proti hmyzu pridržať pri inštalácii.

Dodatočné parametre

Kategória: Siete proti hmyzu nasadené na rám okna
Záruka: 2 roky
Typ produktu: Sieť proti hmyzu
5
14x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevypĺňajte toto pole:
5
S Avatar autora | 3.6.2022
Sieťka parádne sadla, pochvala za profesionálny prístup
5
A Avatar autora | 27.5.2022
Mal som obavy s meraním, avšak stránka je priehľadná a pani veľmi ochotná a milá. Sieťka sedí ako uliata.
5
Z Avatar autora | 27.5.2022
Všetko jasné, prehľadné. Som spokojná
5
L Avatar autora | 13.5.2022
konečne som našla kvalitnú a presne na mieru vyrobenú sieť, nemôžem ju vynachváliť :) Super
5
L Avatar autora | 12.5.2022
Kvalitný produkt vyrobený presne na mieru. Som spokojná.
5
L Avatar autora | 10.5.2022
na nás už sú komáre krátke :-D
5
M Avatar autora | 9.5.2022
jednoduchá objednávka, dodanie podľa dohody
5
Avatar autora | 6.5.2022
všetko je v poriadku. Rýchly dovoz.
5
K Avatar autora | 5.5.2022
top
5
M Avatar autora | 5.5.2022
pre mňa top produkt :))
5
A Avatar autora | 5.5.2022
Spokojný
5
N Avatar autora | 28.4.2022
Super. Spokojenost! :)
5
P Avatar autora | 28.4.2022
100 % istota
5
LL Avatar autora | 22.4.2022
Velmi prijemny nakup. Skvele zakznicke sluzby. Kvalita 100%